De producten van HORISUN renewable energy strategies zijn over het algemeen
onderzoeks-, advies- en managementsdiensten van Emil ter Horst, terwijl per project
gelegenheidscoalities met andere bedrijven en/of individuele experts worden
aangegaan.
 
Projectmanagement
+ Programmamanagement en -evaluatie
+ Projectmanagement en ontwikkeling/voorbereiding van complexe projecten en
subsidieaanvragen
+ Technologieontwikkeling en innovatiemanagement
+ ... met een focus op duurzame energie, energiebesparing en duurzaam bouwen 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzame energie
Projectmanagement